Gildenleven

Bezoek aan plantentuin “ de kleine boerderij” in Merksplas

zondag 16 april

We brengen een geleid bezoek aan plantentuin “de kleine boerderij” in Merksplas.

De plantentuin werd aangelegd op de site van de voormalige straflandbouwschool en maakt deel uit van Merksplas-kolonie.

Met de afschaffing van de landloperswet in 1993 kwam een einde aan de landloperskolonie. In het kader van een ruilverkaveling kwam het stuk grond van 8 ha bij de Kleine Boerderij in erfpacht van Jan Oprins. Als plantenverzamelaar kon hij zijn droom verwezenlijken en vandaag vormt zijn levenswerk en het botanisch testament van botanicus Harry van Trier een unieke groene plek binnen het Kempisch landschap. Meer en meer plantenliefhebbers willen hier hun steentje aan bijdragen.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door 5 euro over te maken voor 1 februari 2023 op het rekeningnummer van LG Schriek.

Voor meer info kan je terecht bij Benny Albert.

We vertrekken op zondag 16 april 2023 om 12.30 u van op het kerkplein in Schriek, al carpoolend, richting Osseweg 1, Merksplas en zijn terug omstreeks 18.30

http://plantentuinmerksplas.be