Welkom bij Landelijke Gilde Schriek

Volhouden

Als gevolg van de huidige corona pandemie moeten wij u met veel spijt in het hart meedelen dat volgende geplande activiteiten geannuleerd zijn.

18 november: De geschiedenis van onze kerk

2 december: Opfrissing van de wegcode

11 & 12 december: trappisten proefavond

De ingeschreven personen zullen hun centen terug krijgen, we trachten zo veel mogelijk activiteiten integraal terug in te plannen in het komende voorjaar maar we wachten de situatie verder af.

In ieder geval zullen wij u, zodra dat het kan op de hoogte brengen van de nieuwe data.

Laten we allemaal nog even volhouden en zo hopen dat we Kerstmis toch met onze familie kunnen vieren.

Want hoe erg en hoe zwaar het annuleren van onze activiteiten ons als bestuur valt, vinden we het toch belangrijk dat we allemaal streven naar een veilig en een warm eindejaar!

Wij beloven ze al iets gezelliger te maken!

 

Nieuws

Vernieuwing lidmaatschap: Door de huidige situatie i ...

In de Kijker

Tuttenboom Als Landelijke Gilde van Schriek willen w ...

 

Vernieuwing lidmaatschap:

Door de huidige situatie is het bijzonder lastig om de lidgelden te verzamelen via de huis aan huis bezoeken, daarom vragen we u vriendelijk om uw lidgeld over te maken via een overschrijving op het rekeningnummer:

BE59 7332 3600 0626 met vermelding ‘lidgeld en uw naam’. Het lidgeld bedraagt dit jaar  €28

Zodra wij de centen ontvangen, zal een bestuurslid de lidkaart in uw brievenbus bezorgen.

Wij hopen op begrip wegens de huidige situatie, toch trachten we om een zo normaal mogelijke werking te hebben.

Wij als Landelijke Gilde Schriek kijken alvast uit naar 2021, want dan willen we er terug een lap op geven en aan heel Schriek en omgeving laten zien dat het leven op het platteland fantastisch is!

Tuttenboom

Als Landelijke Gilde van Schriek willen we continu blijven investeren in de samenleving van Schriek. We willen zowel onze Schriekenaars, maar ook de nieuwe inwoners zich thuis laten voelen in Schriek, en iets wat ons allen met ons dorp verbind zijn onze kinderen. Zij groeien op in het dorp, gaan naar de lokale school en zij zijn misschien zelfs lid bij de KLJ. Deze kinderen willen we nu net zich ontzettend thuis laten voelen en daarom willen we hen een handje helpen op een belangrijk  moment in hun leven. Het loslaten van de tut is iets symbolisch en we willen dit nog specialer maken door voor hen een boom te voorzien waar zij hun tutje in kwijt kunnen en zo voor altijd verbonden zijn met de Schriekse bodem.

Deze zomer zal de boom en bijbehorende infostand worden ingehuldigd.

Meer info later.