Welkom bij Landelijke Gilde Schriek

Herfst

Na een lange periode met corona beperkingen starten we voorzichtig terug op met onze activiteiten in het dorp. Zoals je verder kan lezen hebben we een aantal activiteiten op poten kunnen zetten die veilig kunnen verlopen. Want we vinden het onze taak om niet bij de pakken te blijven zitten  en de mensen terug samen te brengen op een corona veilige manier.

Er zullen daarvoor wel extra inspanningen gevraagd worden aan iedereen. Zo zal je steeds op voorhand moeten inschrijven en de richtlijnen ter plaatse strikt moeten volgen. Telkens is er ook een corona contactpersoon  bij wie  kan je ten allen tijden terecht kan met vragen vooraf over de voorziene maatregelen, tijdens de avond zelf met eventuele opmerkingen en achteraf indien u positief test en we de lijst van de deelnemers van die avond moeten doorgeven aan de contact tracking.

Tot weldra in Schriek

 

 

Nieuws

In Memoriam  Vorige week namen we afscheid van ...

In de Kijker

Tuttenboom Als Landelijke Gilde van Schriek willen w ...

 

In Memoriam 

Vorige week namen we afscheid van Marcel Wouters.

Marcel was actief binnen onze bestuursploeg. Telkens stond hij paraat om zijn schouders te zetten om de activiteiten van onze Gilde te doen slagen.

Steeds klaar met zijn camionnette om alles aan en af te sleuren. Bij hem konden we ook altijd terecht om op zijn bedrijf carnaval wagens en vlotten te bouwen. Dikwijls ook werd de loods decor voor onze hoevemis.

Marcel was er altijd graag bij, met de glimlach en af en toe een kwinkslag, de sfeer zat altijd goed. Met hem verliezen we een van de boegbeelden van onze Gilde. Zijn plotse overlijden kwam hard aan, we hadden nog zoveel samen met hem willen organiseren.

Marcel, we zullen je missen!

 

 

 

Tuttenboom

Als Landelijke Gilde van Schriek willen we continu blijven investeren in de samenleving van Schriek. We willen zowel onze Schriekenaars, maar ook de nieuwe inwoners zich thuis laten voelen in Schriek, en iets wat ons allen met ons dorp verbind zijn onze kinderen. Zij groeien op in het dorp, gaan naar de lokale school en zij zijn misschien zelfs lid bij de KLJ. Deze kinderen willen we nu net zich ontzettend thuis laten voelen en daarom willen we hen een handje helpen op een belangrijk  moment in hun leven. Het loslaten van de tut is iets symbolisch en we willen dit nog specialer maken door voor hen een boom te voorzien waar zij hun tutje in kwijt kunnen en zo voor altijd verbonden zijn met de Schriekse bodem.

Deze zomer zal de boom en bijbehorende infostand worden ingehuldigd.

Meer info later.