Wist je Dat?

{ De kerstversiering van onze Gilde sfeer bracht in het dorp tijdens de eindejaarsfeesten

{ De witloofwandeling een waardige vervanger kreeg

{ Heel veel mensen op eigen houtje de tocht aflegden

{ Er meer dan genoeg wegwijzers hingen zodat je de weg niet kon verliezen

{ We in het paasverlof een zoektocht organiseren voor gezinnen met kinderen

{ Je hierover verder meer kan lezen

{ Het paaseieren rapen in het dorp niet kan doorgaan

{ We voor een alternatief zorgen

{ We de paaseitjes samen met een bloemetje persoonlijk komen afgeven

{ We u zo willen bedanken voor het geduld dat jullie moeten hebben om nog eens een echte activiteit bij te wonen in het dorp

{ ….