Wist je Dat?

*"  Het gezellig druk was op de hoevebarbecue

"  Het weer nochtans niet veel goeds voorspelde

"  De parking dit jaar bijzonder ordelijk was

"  Dit dankzij het toeziend oog van onze parkingwachter

"  Er op 15 augustus meer dan 250 tractoren geparkeerd stonden in het dorp

"  Onze nationale proost Jos Daems deze allemaal zegende

"  Hij hiervoor heel veel wijwater nodig had

"  En hij er een zere pols aan over hield

"  De Gymkana een top editie kende

"  Deze werd afgesloten door “Boer en Tuinder”

"  Dit een knotsgekke groep is uit Molenstede

"  Zij beloven volgend jaar terug van de partij te zijn