Gildenleven

Overleden:

Raymond Hellemans uit de Haachtsebaan

Alex Van den Put uit de Maria Coolstraat

Jef De Weerdt uit de Grensstraat in Keerbergen

Angele Vertommen uit de Gommerijnstraat

Langs deze weg biedt de Landelijke Gilde haar blijken van Christelijke deelneming aan de getroffen families