Sluiting van de Bib

Wegens besparingen heeft het gemeentebestuur van Heist Op Den Berg eenzijdig beslist dat de lokale uitleenposten in de deelgemeenten dicht moeten.

De Landelijke Gilde Schriek wil dat de uitleenpost van de bibliotheek in Schriek open blijft!

Als Landelijke Gilde ijveren wij voor het behoud en de uitbouw van een leefbaar plattelands Dorp.  Een Dorp moet meer zijn dan louter een aaneensluiting van wooneenheden waar mensen mekaar van haar nog pluim kennen.  Neen, wij als gilde zijn continu bezig met het organiseren van activiteiten om mensen – bewoners van een Dorp – samen te brengen.  Een dorp moet een aangename plek zijn waar mensen mekaar op straat tegenkomen, mekaar kennen en met mekaar praten.  Een dorpsschool, een kerk, middenstanders,… en OOK een Bibliotheek want net dit is een sociale ontmoetingsplaats.

Het spreekt voor zich dat de sluiting van één van de weinige publieke plaatsen in Schriek totaal onaanvaardbaar is. Na de sluiting van ons postkantoor is dit de volgende kaakslag.

Argumenten als zijnde te hoge kosten zijn volgens ons volledig onterecht.  Als er al een onevenwicht zou zijn tussen kosten en opbrengsten (hetgeen helemaal niet zeker is voor Schriek) is het net één van de taken van het gemeentebestuur om dit bij te passen in het kader van zijn publieke dienstverlening.

 

Een bibliotheek tracht om aan zo’n goedkoop mogelijk tarief een boek te ontlenen en om zeer toegankelijk te zijn.  

Het alternatief, de bibliotheek van Heist op den Berg, is ook met de wagen zeer slecht bereikbaar en daarenboven quasi onmogelijk om te parkeren. Het openbaar vervoer naar Heist is ook niet haalbaar.

Diegene die het hardst zouden getroffen worden de sluiting is onze jeugd in de lokale scholen.  Welke zin hebben de inspanningen van de scholen nog om meer kinderen aan het lezen te krijgen als de jeugd in praktijk onmogelijk nog in een bibliotheek kan geraken want openbaar vervoer is voor hen geen optie.

Ons standpunt is duidelijk: het gemeentebestuur moet ervoor zorgen dat de deelgemeentes van Heist op den Berg leefbaar dorpen blijven met een minimum aan publieke dienstverlening.  Een bibliotheek hoort hierbij en deze moet open blijven. Wij vinden dat er al genoeg geïnvesteerd is in dure prestige projecten in het centrum (zoals het cultureel centrum en de sporthal) en het nu tijd is om de deelgemeenten de nodige aandacht te geven.