Gildenleven

Te voet naar Averbode zondag 25 juli vertrek 5u

Daar onze voettocht naar Scherpenheuvel niet kon doorgaan maken we een herkansing deze zomer.

Niet naar Scherpenheuvel maar wel naar Averbode deze keer. Bij het krieken van de dag vertrekken we aan de Uylenbank voor een fikse wandeling van 27 kilometer.

Niet over de drukke wegen maar langs smalle wandelpaden trekken we er op uit. Al snel komen we zo in de bossen van de Merode terecht waar we prachtige wandelwegen volgen.

Natuurlijk nemen we op tijd halt om even te ontbijten en te verpozen.

Bij aankomst aan de abdij  trakteren we iedereen op een ijsje in de lekdreef.

Er is ook de mogelijkheid om te reserveren om iets te eten aan de abdij maar dat doet iedereen op eigen initiatief. Ook voor de terugreis zorgt iedereen zelf.

Inschrijven voor deze tocht is gratis en kan via hier! of bij Jelle Claes (0473455535)