Gildenleven

Wiwt je dat?

{ Het paaseieren rapen in het dorp niet kan doorgaan

{ We voor een alternatief zorgen

{ We de paaseitjes samen met een bloemetje persoonlijk komen afgeven

{ We u zo willen bedanken voor het geduld dat jullie moeten hebben om nog eens een echte activiteit bij te wonen in het dorp