Gildenleven

Voordracht 100 jaar vluchten vrijdag 23 februari 20 uur


Na de inval van het Duitse leger in 1914 sloegen heel wat Belgen op de vlucht, velen naar de buurlanden Nederland en het Verenigd-Koninkrijk, anderen de oceaan over en sommigen gewoon enkele dorpen verder. Hoe is dat in z’n werk gegaan, hoe werden deze vluchtelingen elders ontvangen? Welke indrukken liet dit achter op mensen?

Tijdens de voordracht wordt dieper ingegaan op deze soms onderbelichte bladzijde van de geschiedenis. Een blik op de vluchtelingencrisis van vandaag is dan ook nooit veraf. Waar liggen de gelijkenissen, maar waar zijn er zeker ook verschillen? Door middel van filmpjes en anekdotes staan we boeiend stil bij dit thema.

Deze voordracht wordt gegeven door Nathan Rijnders van Landelijke Gilde. Aansluitend bieden we iedereen een sobere broodmaaltijd aan met spek  zoals deze ook in de oorlog hier werd geserveerd.

Deze avond wordt u gratis aangeboden, we vragen wel om indien mogelijk je plaats te reserveren bij Jelle Claes (0473 45 55 35)